Odstąpienie od umowy

Spis treści

  Uprawnienie do odstąpienia od umowy

   

  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, link do pobrania https://greenlight.iai-shop.com/data/include/cms/reklamacja.pdf, w terminie 10 dni i wysyłając je pocztą na adres Green Light Sp. z o.o.; ul. Jana Heweliusza 11/811; 80-890 Gdańsk; wraz ze zwracanym towarem.
    

  Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

  Green Light Sp. z o.o.; ul. Jana Heweliusza 11/811; 80-890 Gdańsk


  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  pixel